Statuksen sanelu

Puheentunnistuksen avulla tehtävä statuksen sanelu nopeuttaa ja helpottaa päivittäistä kirjaamista merkittävästi. Saneltaessa tarkastuksen tiedot siirtyvät reaaliaikaisesti WinHITin graafiseen hammaskarttaan.

Lisäominaisuutena hankittavan sanelusovelluksen avulla hammaslääkäri tai suuhygienisti voi tarkastusta tehdessään sanella potilaan hampaiden tilan suoraan WinHIT-potilastietojärjestelmään.

Tällöin ei enää tarvita erillistä käsinkirjausta ja virhealttiit välivaiheet vähenevät. Puhekäyttöliittymä vapauttaa kädet ja antaa työparille tai yksin tekevälle suorittajalle mahdollisuuden suoriutua hoitotyöstä tehokkaammin.

Lisäksi työn hygieenisyys ja ergonomisuus paranevat, kun näppäimistöön ja hiireen ei tarvitse tarkastuksen aikana enää koskea. Sanelutuote ei myöskään vaadi erillistä ääniprofiilin opettamista vaan se on heti käyttövalmis.

“Hammassanelun käyttö nopeuttaa työntekoa n. 5 minuuttia/asiakas, kun potilastiedot kirjautuvat puheella suoraan järjestelmään. Se on myös hygieenisempi tapa sanella statuksia.”
-Sari Vilander, suuhygienisti, Lahden kaupunki

”Sanelun käyttö vapauttaa työparina olevan hammashoitajan valmistelemaan seuraavaa toimenpidettä."
-Kristina Hovén, hammaslääkäri, Lahden kaupunki