Raportointi

Raportointi perustuu järjestelmään syötettyyn tietoon. Raportti voi käsitellä tietoa, joka on talletettu suoraan osaksi asiakkaan perustietoja tai se voi käsitellä tietoa, jota syntyy asiakaskäyntien yhteydessä järjestelmää käytettäessä.

Raportin suoritus on varsin intensiivistä talletetun tiedon läpikäyntiä ja se sitoo paljon tiedonhallintajärjestelmän resursseja hidastaen normaalia ajantasakäyttöä. Koska raportointi ei muuta talletettua tietoa, on sen tekeminen järkevää päivittäisen käytön ulkopuolella tai kokonaan erillisessä raportointiympäristössä.

WinHIT-ohjelmistossa on raportointiin käytettävissä useita eri tyyppisiä valmisraportteja sekä raporttien tekoväline, raporttigeneraattori.