Perustietojen hallinta

WinHIT-ohjelmiston perustietojen pohjan muodostavat organisaation yritys-, hoitola- ja henkilötiedot. Perustietoihin kuuluvat myös muun muassa ohjelmiston toimintaa ohjaavat parametrit, hinnastot ja graafiset asetukset.

Perustietojen hallinta kuuluu organisaation WinHIT-pääkäyttäjälle. Perustietojen hallinnointia voidaan myös jakaa antamalla erillisiä käyttöoikeuksia ohjelmiston osiin. Perustietoja voidaan joutua hallinnoimaan vuositasolla, mutta suurin osa perustiedoista on kertaluontoisesti asetettavaa. Perustietojen hallintaan liittyvät myös erilaiset laskutukseen ja hoitotietoihin liittyvät korjaus- tai muutostarpeet, joita ei peruskäyttäjän oikeuksilla voi toteuttaa.

Perustiedot > profiilinhallinta

Käyttäjät voivat hallita omia pikatoimenpiteitään, jolloin heidän ei tarvitse käyttää kaikkia toimenpidekoodit sisältävää listaa.

Perustiedot > fraasit

Käyttäjät voivat luoda itselleen fraaseja, joita voi käyttää ohjelmiston eri toiminnoissa nopeuttamaan usein käytettyjen tekstien kirjoittamista.