Työjärjestyksen hallinta

Työjärjestys tarkoittaa WinHIT-ohjelmistossa suorittajakohtaista työaikaa, joka voidaan luoda erilaisilla kriteereillä. Työaika luo perustan asiakaskäyntien ja resurssien varaamiselle sekä erilaisille raporteille ja palkanlaskulle. Työjärjestystä ja Kalenteria hallitaan sitä varten suunnitellun Ajanvaraus-ohjelman avulla.

Työjärjestyksen perustiedot muodostuvat henkilökuntakortille merkittävästä viikkotyöajasta ja viikkotyöpäivien määrästä. Lisäksi työjärjestyksen perustietoihin kuuluvat työajan malliviikot, joita voidaan luoda useita jokaista suorittajaa kohti. Pääkäyttäjä pystyy sekä hallinnoimaan kaikkien suorittajien työjärjestyksiä että tarkkailemaan kuitattua työajan toteutumaa suhteessa suunniteltuun työaikaan.

Työjärjestys itsessään koostuu aikapaloista. Aikapala sisältää tiedon hoitolasta ja hoitohuoneesta, jossa työ tapahtuu sekä kellonajasta ja muista työaikaa mahdollisesti tarkentavista lisätiedoista. Aikapaloja voidaan luoda haluttu määrä jokaista päivä kohti, jolloin työaikaa voidaan suunnitella hyvin monipuolisesti. Kun työjärjestys luodaan, tulee se heti käytettäväksi ajanvarausta varten. Lisätyöaikaa voidaan luoda suoraan kalenteriin esimerkiksi ensiapukäyntejä varten.

Ajanvarausta voidaan nopeuttaa automaattisilla ajanhakutoiminnoilla. Kuvasta avautuu näkymä ensimmäisen vapaan ajan hausta kalenterilta.